آزمون مربیگری درجه 3

300,000  تومان
آزمون مربیگری درجه 3
زمان: 00:50:00
50 سوال
2 شرکت کننده
300,000  تومان

مربیان بدنسازی گرامی می توانند جهت دریافت گواهینامه شرکت در آزمون مربیگری خانه بدنسازی و ارتقا سطح شغلی خود در آزمون بزرگ خانه بدنسازی شرکت کنند.

اطلاعات برگزاری آزمون

این آزمون شامل 50 سوال تستی است که به صورت تصادفی از مجموعه 600 تست موجود در بانک سوالات پردازش می شود؛ برای قبولی در این آزمون لازم است شرکت کنندگان در مدت 30 دقیقه به حداقل 30 سوال پاسخ صحیح بدهند.

منابع سوالات آزمون همانند آزمون مربیگری هیئت بدنسازی شامل موضوعات زیر می باشد:

  • آناتومی وزنه تمرینی
  • فیزیولوژی تمرینات مقاومتی
  •  تغذیه و مکمل های غذایی
  • سیستم های تمرین در بدنسازی
  • طراحی تمرین
  • داوری

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .