۱۵ کلید موفقیت در پرورش اندام

15 کلید موفقیت در پرورش اندام

 موفقیت در پرورش اندام : پرورش اندام کاران جوان، همیشه این سؤال برایشان مطرح است که: «چطور می توان عضلاتی به بزرگی عضلات قهرمانانی همچون ناصر الصونباطی، رونی کولمن، فلکس ویلر و … داشت؟» و افراد بدین که علاقه چندانی به این رشته ورزشی ندارند در پاسخ می گویند: «فقط با دارو و دوپینگ می توان عضلاتی بزرگ داشت آن هم عضلاتی مصنوعی!»

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .