تمرین پاورلیفتینگ با تکرارهای نیمه

تمرین پاورلیفتینگ با تکرارهای نیمه

مخاطبان پاورلیفتینگ ما همیشه به مطلب ویژه پاور توجه خاصی دارند و ما را مورد لطف خود قرار می دهند از این جهت وظیفه می دانیم در مورد مطلب پاور هم تلاش کنیم و این مقاله ماحصل یکی از همین تلاش هاست. برنامه ای برای پاورلیفتینگ یا تکرارهای نیمه را معرفی می کنیم.

چگونه پاورلیفتینگ صحیح تمرین کنیم؟

چگونه پاورلیفتینگ صحیح تمرین کنیم؟

پاورلیفتینگ با بدنسازی خیلی تفاوت دارد، در پاور فقط رکورد و قدرت مهم است بنابراین شیوه های تمرینی هم باید متفاوت باشد. تکنیک ­های تمرینی خاصی برای افزایش کورد وجود دارد که پاور کارها باید آن ها را بیاموزند و از آن ها استفاده کنند. در این مقاله کوتاه ۳ سؤال در مورد تمرینات پاورلیفتینگ صحیح به ویژه حرکت پرس سینه مطرح شده که پاسخ­ های سودمندی دارد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .