اهمیت ویتامین های B در پرورش اندام

اهمیت ویتامین های B در پرورش اندام

گروه ب (B-Complex) که از چندین ویتامین تشکیل شده است به دلیل شباهت های کم در خواصشان، وجود آن ها در منابع طبیعی و ساختار فیزیکی شان جزو مهمترین ویتامین های موجود به شمار می رود و به دلیل گوناگونی تاثیر آن ها – به ویژه برای بدنسازان – بسیار مفید است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .