ساختن عضله با برنامه هایپرتروفی ۶ هفته ای

ساختن عضله با برنامه هایپرتروفی 6 هفته ای

باشگاه می روید، حرکات چند مفصلی را انتخاب می کنید، و تا حد ممکن آنها را سنگین اجرا می کنید با فرم خوب و در دامنه هایپرتروفی محور، سپس به خانه بر می گردید، و مقدار زیادی پروتئین و مقدار هم کربوهیدرات دریافت کرده، استراحت می کنید و این روند را بارها و بارها انجام می دهید؛ و سپس رشد می کنید!

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .