تمرین کامل برای تناسب در سرشانه

تمرین کامل برای تناسب در سرشانه

وقتی که برای مسابقه دادن روی صحنه می­ آیید، اولین نگاهی که داوران روی بدن شما می­اندازند تأثیر بزرگ در رأی آن­ها دارد. برای اینکه یک بدنساز بتوانید به شکلی روی داور اثر بگذارد که داور محو تاشای او شود داشتن سرشانه هایی پهن و همچنین کمری باریک ضروری است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .