افزایش سایز عضلات در خواب

افزایش سایز عضلات در خواب

بدنسازان برای اینکه رشد کنند به استراحت احتیاج دارند. افزایش سایز عضلات در خواب اتفاق می افتد.  یک خواب ۸ ساعته، برای اکثر بدنسازانی که سخت تمرین می کنند و خواهان افزایش حجم عضلانی می باشند، بسیار مطلوب است به هنگام خواب ممکن نیست به همان میزان که در دیگر اوقات روز کالری می سوازنید، دچار کالری سوزی شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .