رشد افراد اکتومورف 

رشد افراد اکتومورف 

اگر تنها یک بخش در بدن وجود داشته باشد که بدنسازان سخت رشد، مشکل مضاعفی در توسعه عضلانی و افزایش حجم آن داشته باشند، آن بخش عضلات پاست. مثل اینکه پاهای لاغر با بدنسازان اکتومورف پیوند دیرینی دارد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .