تغذیه برای افزایش حجم

تغذیه برای افزایش حجم

بسیاری از کسانی که به قصد افزایش وزن و حجم عضلانی تمرین می‌کنند، با وجود اینکه افزایش حجم عضلانی را اولین و مهم‌ترین هدف خود می‌دانند اما در اغلب موارد برای رسیدن به این هدف، برنامه مدون و مشخصی نداشته و از چند و چون کار نیز چندان آگاهی و سر رشته‌ ای ندارند در صورتی که اصول علمی تغذیه را به کار بگیریم و از پرداختن به خرافات و حواشی کار نیز خود را در امان نگه داریم، افزایش حجم عضلانی نیز دور از دسترس نخواهد بود شاید گفتن این نکته چندان بی منایبت نباشد که من با استفاده از همین اصول علمی و عملی تغذیه در ورزش که شما ورزشکاران نیز در برخی موارد از اهمیت آن در پیشرفت‌ های ورزشی غفلت می‌کنید، موفق به افزایش حجم عضلانی مطلوب ۲۵ کیلوگرمی در عرض ۵/۲ سال نیز شده‌ام.

اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

انرژی آزاد و حاصل از سوختن کربوهیدرات ها و چربی ها در بدن می تواند به صورت ترکیبی به نام ATP ذخیره شود به این دلیل کلمه «فسفات با انرژی بالا» و یا «فسفاژن» اغلب برای توصیف ATP به کار برده می شود. ATP تنها انرژی شیمیایی است که موجود زنده می تواند آن را به انواع دیگر انرژی تبدیل کند. برای مثال، سوختن ATP و ADP و فسفات توسط ماهیچه اسکلتی موجب آزاد شدن انرژی برای انجام کار ماهیچه ای خواهد بود. آنزیم هایی وجود دارند که واکنش هایی را موجب می شوند که باعث شکستن پیوند فسفات و آزاد شدن گروه فسفات می شوند. این واکنش سلول را قادر می سازد برای انجام دادن کار به صورت حرکت و یا نیرو، مقدار کافی انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند. نشان داده شده است که ماهیچه ها می توانند به ازای هر مول ATP شکسته شده، ۲۴ کیلوژول کار انجام دهند.

چند قانون تغذیه برای افزایش حجم

چند قانون تغذیه برای افزایش حجم

اگر تمرین کردن بخش دشوار ورزش بدنسازی به حساب می‌ آید و استراحت بخش راحتی آن پس از تغذیه هم باید به بخش لذت بخش آن باشد. ولی برای بسیاری از بدنسازان اکتومورف غذا خوردن عذاب آور است ممکن است با دقت منوی غذایی یک قهرمان را دنبال کنند، مقدار برنج و سینه مرغ بدون چربی را وزن کنند ولی در نهایت در افزایش حتی یک کیلو بر وزنشان ناموفق باشند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .