کراتین و گلوتامین

کراتین و گلوتامین

No-Xplode این مکمل را کمپانی مکمل سازی BSN تهیه و عرضه کرده است. کمپانی سازنده این مکمل ادعا می‌ کند که این مکمل را می‌توان اولین و کار آمدترین مکمل موجود در جهان برای وعده قبل از تمرین دانست. که با آزاد کردن انرژی فراوان در بدن، شما را برای انجام فعالیت‌ های بدنی شدید آماده می‌ کند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .