نقش کربوهیدرات در بدنسازی

نقش کربوهیدرات در بدنسازی

 در بدنسازی این کار ساده نیست در دهه ۱۹۷۰ میلادی انجمن پزشکی آمریکا رژیم­ های کم کربوهیدرات را بسیار خطرناک معرفی کرد و در دهه ۱۹۸۰ دانشمندان و پزشکان کاسه کوزه ها را سر چربی ها شکستند و آن ها را عامل اصلی رشد چاقی معرفی کردند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .