کراتین و گلوتامین

کراتین و گلوتامین

No-Xplode این مکمل را کمپانی مکمل سازی BSN تهیه و عرضه کرده است. کمپانی سازنده این مکمل ادعا می‌ کند که این مکمل را می‌توان اولین و کار آمدترین مکمل موجود در جهان برای وعده قبل از تمرین دانست. که با آزاد کردن انرژی فراوان در بدن، شما را برای انجام فعالیت‌ های بدنی شدید آماده می‌ کند.

اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

انرژی آزاد و حاصل از سوختن کربوهیدرات ها و چربی ها در بدن می تواند به صورت ترکیبی به نام ATP ذخیره شود به این دلیل کلمه «فسفات با انرژی بالا» و یا «فسفاژن» اغلب برای توصیف ATP به کار برده می شود. ATP تنها انرژی شیمیایی است که موجود زنده می تواند آن را به انواع دیگر انرژی تبدیل کند. برای مثال، سوختن ATP و ADP و فسفات توسط ماهیچه اسکلتی موجب آزاد شدن انرژی برای انجام کار ماهیچه ای خواهد بود. آنزیم هایی وجود دارند که واکنش هایی را موجب می شوند که باعث شکستن پیوند فسفات و آزاد شدن گروه فسفات می شوند. این واکنش سلول را قادر می سازد برای انجام دادن کار به صورت حرکت و یا نیرو، مقدار کافی انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند. نشان داده شده است که ماهیچه ها می توانند به ازای هر مول ATP شکسته شده، ۲۴ کیلوژول کار انجام دهند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .