چربی‌های مؤثر در حجم گیری

چربی‌های مؤثر در حجم گیری

اغلب بدنسازان عقیده اشتباهی تحت این مضمون دارند که تا می‌توانند باید از مصرف چربی‌ها چه در زمان حجم گیری و چه در زمان تفکیک عضلات دوری کنند. در صورتی که طبق آخرین پژوهش‌ های علمی به شما توصیه می‌کنیم چه خواهان کاهش چربی بدن چه افزایش حجم عضلانی هستید، استراتژی استفاده از چربی‌های مؤثر را در رژیم غذایی خود فراموش نکنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .