هر آنچه راجع به پروتئین ها باید بدانید

هر آنچه راجع به پروتئین ها باید بدانید

متناسب با نوع تمرین ورزشی، تغذیه پروتئین ممکن است برای تقویت رشد عضلانی، تولید آنزیم های مورد نیاز جهت متابولیسم انرژی یا جهت منبع انرژی استفاده بشود. تولید کنندگان مکمل های ورزشی به این دلیل سرمایه گذاری کرده اند به خصوص پروتئین و مکمل های اسید آمینه ها برای بدنسازان، وزنه برداران و ورزشکاران انفجاری به عنوان وسایلی که رشد و قدرت عضلانی را به حداکثر می رساند، به بازار عرضه کرده اند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .