انفجار رکورد پرس سینه

انفجار رکورد پرس سینه

من ۱۹ ساله بودم و هنوز در آلمان زندگی می کردم و در رشته ورزشی ام تیر اندازی بود تازه یک مدال نقره از مسابقات آلمان و یک مدال طلا از مسابقات قهرمانی بین المللی برنده شده بودم. مادرم از این موضع خوشحال بود. اما از اینکه مجله آلمانی ماسل اند  فیتنس را می خواندم تمرینات با وزنه را آغاز کرده بودم، زیاد راضی نبود. در واقع او فکر می کرد که من در باشگاه به خودم صدمه زده ام و بنابراین مرا نزد یک پزشک برد که در همان کلوپ تیر اندازی خودم بود. او خیلی مصمم بود که ثابت کند کاری که در باشگاه انجام  می دهم مرا خواهد کشت و من باید دست از تمرین با وزنه بکشم.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .