24 روز برای تمرینات بدنسازی هوازی

24 روز برای تمرینات بدنسازی هوازی

بدنسازی هوازی آنچه پیش رو دارید طرحی 24 روزه برای تمرینات بدنسازی هوازی است. که اصطلاحاً آن را طرح بازگشت از تعطیلات نام داده­ ایم. با استفاده از این برنامه بدنسازی هوازی می­توانید بعد از تعطیلات بی ­رژیمی و دوری از تمرینات مجدد بدن خود را روی فرم بیاورید. با اتکا به 4 مدل تمرین […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .