ساختن بدنی x  شکل با روش تمرین هنی رامبد

ساختن بدنی x  شکل با روش تمرین هنی رامبد

شانه های پهن، کمری باریک و عضلات چهارسری که به بیرون زبانه می کشد! این معنای یک بدن X شکل در بدنسازی است. در واقع همان قالبی که ابر قهرمانان شکست ناپذیر داستان های علمی تخیلی با نیروهای خارق العاده هم با آن شناخته می شوند و البته در میان بدنسازان یک واقعیت عینی بشمار می آید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .