اهمیت مصرف ویتامین های ب-کمپلکس

اهمیت مصرف ویتامین های ب-کمپلکس

از میان ویتامین هایی که برای سلامتی بهینه و کسب عضله مهم هستند، ب-کمپلکس (چندین ویتامین که با یکدیگر گروه بندی شده اند زیرا دارای خواص مشابه، منابع طبیعی یکسان و عمکردهای فیزیولوژیک مشابه می باشند) مهمترین تاثیر را بر روی بدنسازان دارد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .