انواع مکمل های پروتئین­ی

انواع مکمل های پروتئین­ی

روزگاری بود که اگر کسی می خواست مقدار اضافی پروتئین دریافت کند با الگوبرداری از فیلم راکی ۱ سراغ سفیده­ های تخم مرغ خام می رفت. حتی اگر شما می­توانستید بافت لزج آن را تحمل کنید، همواره ریسک بالایی برای مسمومیت غذایی برایتان وجود داشت. خوشبختانه، زمان زیادی ازآن دوران می­گذرد.

دستور تهیه پروتئین بدنسازی

دستور تهیه پروتئین بدنسازی

پودر پروتئین به اضافه آب، آب و پودر پروتئین. احتمالاً فکر می کنید راه های چندانی برای یکوعه بعداز تمرین یا یک میان وعده مکملی وجود ندارد اما در این مقاله یاد می گیرد که نه تنها می توانید وعده بعد از تمرین خود را اندکی متفاوت دریافت کنید بلکه در واقع متوجه می شوید که می شود وعده بعد از تمرین را تبدیل به وعده ای خاص کرد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .