مدیریت خطرات باشگاه فیتنس و بدنسازی

مدیریت خطر برای باشگاه فیتنس و بدنسازی

دربیش از 25 سالی که مشغول مدیریت ومربیگری باشگاه بدنسازی خود بودم  حوادث متعددی را به چشم دیدم و یا از  واساتید دانشگاه شنیدم که باعث مشکلات زیادی شدند به همین دلیل خواستم دراین نوشته کوتاه مطلبی را با شما همکاران درمیان بگذارم.  مدیریت خطر برای باشگاه فیتنس و بدنسازی شما شامل سه مرحله پایه […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .