مدیریت باشگاه های کوچک : از کاغذ و خودکار تا نرم افزار

مدیریت باشگاه های کوچک از کاغذ و خودکار تا نرم افزار

فکر نمی کنم که یک مربی خصوصی و مربی فیتنس یا پرورش اندام یا حتی کسی که بیشتر وقت خود را در باشگاه می گذراند، بتواند یک باشگاه با تجهیزات کامل مدیریت  و یا بر پا کند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که با تاسیس باشگاه بوجود می آید مسائلی است که با فروش و عرضه […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .