روش های تناسب اندام

روش های تناسب اندام

یکی از مهمترین تصمیمات، در سال ۲۰۱۸ این است که خوش اندام باشیم، وزنمان را کاهش دهیم و در نهایت سالم بمانیم. با رشد روز افزون صنعت تناسب اندام، روش ها و متدهای بسیاری پدید آمده اند و هر کدام به نحوی شما را به اهداف تناسب اندام نزدیک تر می کند. بنابراین کدامیک از روش های تناسب اندام قبلی هنوز هم کارآیی دارد؟ روش جدید سال ۲۰۱۸ چه چیزی است؟

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .