۷ چیزی که باعث می شود مشتری ها باشگاه را ترک کنند

7 چیزی که باعث می شود مشتری ها باشگاه را ترک کنند

مطمئنا مشتری ها همیشه می آیند و می روند، اما توجه کرده اید اکثر آنها اخیرا می روند و دیگر بر نمی گردند؟ خواه مشتری ها از باشگاه فرار کنند خواه طی جریان آهسته باشگاه را ترک کنند در اینجا ۷ چیز که ممکن است علت ترک باشگاه باشد را بیان می کنیم. کارکنان غیر […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .