اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

اصول متابولیسم کراتین از دیدگاه پزشکی

انرژی آزاد و حاصل از سوختن کربوهیدرات ها و چربی ها در بدن می تواند به صورت ترکیبی به نام ATP ذخیره شود به این دلیل کلمه «فسفات با انرژی بالا» و یا «فسفاژن» اغلب برای توصیف ATP به کار برده می شود. ATP تنها انرژی شیمیایی است که موجود زنده می تواند آن را به انواع دیگر انرژی تبدیل کند. برای مثال، سوختن ATP و ADP و فسفات توسط ماهیچه اسکلتی موجب آزاد شدن انرژی برای انجام کار ماهیچه ای خواهد بود. آنزیم هایی وجود دارند که واکنش هایی را موجب می شوند که باعث شکستن پیوند فسفات و آزاد شدن گروه فسفات می شوند. این واکنش سلول را قادر می سازد برای انجام دادن کار به صورت حرکت و یا نیرو، مقدار کافی انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند. نشان داده شده است که ماهیچه ها می توانند به ازای هر مول ATP شکسته شده، ۲۴ کیلوژول کار انجام دهند.

نقش ژنتیک و عادت های تمرینی بر متابولیسم

نقش ژنتیک و عادت های تمرینی بر متابولیسم

بی شک هر فردی که این مقاله را می خواند با مکملی به نام چربی سوز آشنایی دارد. حتی به احتمال زیاد در دوره های خاص از این مکمل نیز استفاده کرده است هر بدنسازی خواهان عضله بدون چربی است. توجه داشته باشید که بدون چربی است. توجه داشته باشید که بدون تغییر عادت های معین در تغذیه و سبک زندگی استفاده از این مکملها به جهت بالا بردن نرخ متابولیک بی اساس است

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .