۵ دلیل در خصوص اهمیت ماهی

5 دلیل در خصوص اهمیت ماهی

همیشه در فهرست غذایی بدنسازان برجسته «جوجه و گوشت قرمز» درصدر جدول غذایی قرار دارد؛ البته نه این که «ماهی» به عنوان یک منبع پروتئین از دید آن ها پنهان بماند؛ اما به جز کنسرو ماهی تن، سایر انواع ماهی، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و این در حالی است که ماهی، نه تنها به ساختن عضلات، کمک بسزایی می کند؛ بلکه برای حفظ سلامتی نیز بسیار مفید است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .