آیا فیگور بدنسازی در رشد و زیبایی بدن موثراست؟

آیا فیگور بدنسازی در رشد و زیبایی بدن موثراست؟

اگر بخواهید به پشت صحنه مسابقات چند دهه قبل بازگردیم باید اتاقی را درنظر بگیریم که در آن جو ویدر به یک گروه از شرکت کنندگان آموزش فیگور گیری صحیح رأی داد. چرا؟ چرا که فیگور گیری یک جنبه ای از بدنسازی است که اغلب مورد کم توجهی واقع می گردد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .