دانستنی های علم بدنسازی

دانستنی های علم بدنسازی

اخرین بخش از انتخاب  مکمل های مناسب برای تیپ های بدنی مختلف  مربوط به مکمل های عضله ساز می شود. همانطور که از اسم ایسن گروه پیداست مکمل هایی هستند که در ساخت و پرورش عضلات تاثیر گذار بوده و روند پیشرفت آن ها را تسریع می کنند و مسلما این گروه برای بدنسازان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به صورت بسیار خلاصه می توان مکمل های عضله ساز را در گروه های زیر تقسیم بندی نمود:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .