۱۰۰۰ بار دراز و نشست اما بی فایده!

1000 بار دراز و نشست اما بی فایده!

بعد از ۱۸ سال سابقه در بدنسازی، هنوز هم بیشترین پرسشی که از من می شود، اینست که چگونه می توان عضلات شکم برجسته ای به دست آورد؟ زیرا عضلات شکم خیلی از گروه های عضلانی بدن است که اغلب افراد در نمایان ساختن آن با مشکل مواجه هستند. اگرچه سئوالات آنها اغلب با عبارات متفاوت گفته می شود، اما پاسخ من به این سئوال همیشه یکسان است …

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .