تمرینات ساق پا چگونه است؟

تمرینات ساق پا چگونه است؟

بعضی ها اعتقاد دارند یکی از اصول حفظ تناسب اندام این است که قطر گردن تا بازو و ساق های یک بدن با هم مساوی باشد.

به هر حال درست مثل دیگر گروه های عضلانی بدن، ساق ها را نیز باید با روش ها و حرکاتی متناسب با آناتومی و خصوصیات فردی تمین داد، تا آن ها رشد کنند. نظرات متفاوتی برای ساختن عضلات وجود دارد و گواه آن هم نقطه نظرات گوناگون قهرمانان و کارشناسان است اما حقیقت این است که هر بدنی به شکلی متفاوت تحریک به رشد می شود بنابراین وظیفه هر بدنساز این است که با آزمون و خطا بهترین متدهای سازگار با بدن خود بیابد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .