معرفی سوپرست و تری ست

معرفی سوپرست و تری ست

سوپرست و تری ست در اکثر مقاله های تمرینی هر از گاه در مورد ست های مرکب مطالبی جدید عنوان می شود؛ اما با این وجود افراد بسیاری در میان شما هستند که از این ست هیچ شناختی ندارند به همین دلیل خواهان آشنایی با این ست، انواع آن و مهمتر از همه طرق انجام […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .