تمرین زیر بغل بدنسازان مبتدی و پیشرفته

تمرین زیر بغل بدنسازان مبتدی و پیشرفته

حتماً می­دانید که نمی­شود برای همه یک برنامه کلی تمرینی را پیشنهاد کرد. کسی که سابقه تمرینش یک ماه است نمی­تواند از برنامه یک بدنساز در رده مسابقات پیروی کند چرا که هر کسی باید متناسب با سابقه و توان خود تمرین کند تا به نتیجه برسد. در این مقاله برنامه تمرین زیر بغل برای ۳ سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته معرفی می­کنیم.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .