بدنسازی با رونی کولمن

بدنسازی با رونی کولمن

در اینکه حرکات چند مفصلی اصلی ­ترین ابزار حجم ­سازی هستند شکلی نیست، اما نظرتان در مورد حرکات با کابل چیست؟ آیا می توان با استفاده از حرکات با کابل به سطح جدیدی از توسعه عضلانی رسید؟ رونی کولمن برخلاف تصور خیلی از شما بر این عقیده است که حرکات با کابل به او خدمت بزرگی کرده اند و بدون آن ها نمی توانست موفق شود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .