تک معادله رشد

تک معادله رشد

لطفاً در مورد معادله رشد که الان گفته می شود خیلی عمیق فکر کنید، هیچ فرقی ندارد که هدف تان از پرداختن به تمرینات با وزنه چه باشد، یا برای افزایش قدرت بدن در فوتبال باشد یا در بسکتبال، یا برای شکل دادن به بدن باشد یا برای به حداکثر رساندن حجم عضلات، هر کدام از اینها که باشد در اتاق وزنه فقط یک هدف وجود دارد و آن هم قوی تر شدن تدریجی در حرکات پایه ای است.

ژنتیک عامل رشد عضلات در بدنسازی

ژنتیک عامل رشد عضلات در بدنسازی

آشنایی با واقعیت های موجود برای افرادی که به سختی به کسب عضله می پردازند و به خوبی با این سبک از زندگی آشنا نیستند.

کمی واقع بین باشید، لطفاً!
آیا دوچرخه سواری که اندیشه شرکت در اولین مسابقه را در سر دارد، با برنامه روزانه تمرینی ۵ دور رکاب زدن حول یک میدان کوچک به نتیجه می رسد؟ اگر یک بازیکن بسکتبال مرتباً بخورد و بخوابد قادر است توانایی هایش را دو برابر کند؟

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .