همه چیز در مورد کمر درد و درمان آن

همه چیز در مورد کمر درد و درمان آن

هفته ای که گذشت مختصری درمورد دردهای عصب سیاتیک و در مورد کمر درد و درمان ان و در پشت ران حادث می شود افاضات ادب کردیم و گویا به دلیل اینکه درصد قابل توجهی از ورزشکاران و عموم مردم در شدت های مختلف از کمر درد و از این نوع راز دردها رنج می برند و به دلیل اینکه این روزها این نوع از دردها در میان مردم و علی الخصوص درمیان ورزشکاران رشته های قدرتی بسایر شایع شده است این مقاله کوتاه با استقبال شدید رو در رو شده و طی تماس هایی از سوی خوانندگان تصمیم به ادامه این نوع از مطالب گرفته شد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .