به عقیده شما اجرای حرکت ددلیفت با دامنه کامل بهتر است یا با دامنه نیمه؟

تجربه ددلیفت

رون هریس در این مقاله از تجربه ای چند ساله در این زمینه صحبت می کند که می تواند برای تان تجربه ای مجازی باشد پس حتماً مطلب را به دقت مطالعه کنید. سال هاست که طرفدار حرکت ددلیفت نیمه و دیگر انواع آن هستم. در واقع نخستین بار انواع این حرکت را از مایک […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .