چربی‌های مؤثر در حجم گیری

چربی‌های مؤثر در حجم گیری

اغلب بدنسازان عقیده اشتباهی تحت این مضمون دارند که تا می‌توانند باید از مصرف چربی‌ها چه در زمان حجم گیری و چه در زمان تفکیک عضلات دوری کنند. در صورتی که طبق آخرین پژوهش‌ های علمی به شما توصیه می‌کنیم چه خواهان کاهش چربی بدن چه افزایش حجم عضلانی هستید، استراتژی استفاده از چربی‌های مؤثر را در رژیم غذایی خود فراموش نکنید.

ترکیبات موثر در حجم

ترکیبات موثر در حجم

البته به خاطر ماهیت آزمایش کننده بدنسازان و افزایش علم تغذیه مکمل، نباید کار را که یک ”دانشمند دیوانه“ انجام می دهد با خود انجام دهید. بلکه صبر کنید تا از طریق متخصصین یا آخرین و بزرگترین ترکیبات مکملی مؤثر آشنا شوید. به همین دلیل ما بر آن شدیم تا به معرفی دو ترکیب جدید موثر در این زمینه بپردازیم.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .