تکرار ناتمام

تکرار ناتمام

به هر حال این همه تنوع در روش ها و تکنیک های تمرین نشان دهنده این است که بدن همیشه با یک روش یکسان رشد نخواهد کرد و در نتیجه باید همیشه در تمرینات خود تنوع را حفظ کنید.

با چه ریتمی تمرین بدنسازی می کنید؟

با چه ریتمی تمرین بدنسازی می کنید؟

هر چه میزان سرعت اجرای تکرار در تمرین بدنسازی بیشتر باشد فشار روی عضله کمتر می شود. چنانچه سرعت تکرارها در حدی کم شود که کنترل روی وزنه را بیشتر کند، کشش و فشار روی عضله هم بیشتر می شود همانطور که شاید بدانید رشد عضله از لحاظ سایر نیاز به فشار بیشتر دارد (که البته باید با اصل اضافه بار تلفیق شود).

تکرارها در بدنسازی

تکرارها در بدنسازی

تله تکرارها ! اگر مربی باشید هر روز با این سوالات مواجه هستید: چرا نمی توانم به رشد بیشتری برسم؟ من رشدم خیلی خوب بود اما ناگهان متوقف شد! گر چه پاسخ دادن به این قبیل سؤالات می تواند بسیار پیچیده باشد اما بین اکثر افرادی که از توقف رشد گله دارند نکاتی مشابه وجود […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .