تناسب عضلات در بدنسازی

تناسب عضلات در بدنسازی

اغلب مردم در رسیدن به حداکثر کارایی بدنی خود ناکام می مانند چرا که ناهنجاری های تناسبی در بدن دارند. زمانی که تناسب عضلات طبیعی بدن به واسطه تمرینات نادرست، آسیب دیدگی ها یا افزایش سن بر هم می خورد، برخی از بخش های بدن بی تناسب نسبت به هم رشد خواهند کرد. این مسئله ظریفی است که توجهی به آن نمی شود در حالی که نیازمند بررسی و رسیدگی می باشد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .