برنامه تمرین پا

برنامه تمرین پا

مهم نیست چه ورزشی می کنید یا از چه نوع فعالیت قدرتی لذت می برید، هر ورزشکاری به پای قوی نیاز دارد. پاها بزرگترین گروه عضلانی بدنتان به شمار می آیند، بنابراین نیاز به توجه ویژه ای دارند از جهت قدرت و تناسب. توسعه قدرت به معنی افزودن بر عضلات است، بنابراین بدنسازان و عاشقان تمرین، باید هر هفته تمرینات سختی را روی پاهای خود انجام دهند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .