۵ روش تمرینات دوره ای

5 روش تمرینات دوره ای

حتماً اصطلاح دوره حجم و دوره کات به گوشتان خورده، این اصطلاحاتی است که در میان بدنسازان بسیار شنیده می شود، ولی اغلب از این دو واژه درک درستی ندارند، بسیاری تصور می کنند واژه دوره تنها برای افرادی که در حال مصرف دارو هستند استفاده می شود ولی این اساساً تصور غلطی است. بطور کوتاه و مختصر تمرینات دوره ای یا دوره های تمرین، تقسیم کردن تمرینات به دوره های زمانی مشخصی است، برای رسیدن به هدف یا اهدافی خاص.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .