تغذیه پس از تمرین بدنسازی

تغذیه پس از تمرین بدنسازی

افزایش حجم و افزایش قدرت عضلانی یعنی همان چیزی که شما به دنبال آن هستید و در باشگاه های پرورش اندام و پاورلیفتینگ و وزنه برداری یک ضرب و دو ضرب نیز به دنبال آن می گردید، نتیجه پاسخی است که بدن آدمی نسبت به محرک های بیرونی و درونی از خود به روز می دهد، به دست آمده و حاصل می شود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .