خطرات رژیم غذایی سخت

خطرات رژیم غذایی سخت

وقتی نوبت به رژیم گرفتن می رسد، شما هم مانند اکثر بدنسازها مسلماً بیشتر تمایل به از دست دادن چربی بدن دارید و وقتی تنها بر روی محو چربی بدن تمرکز می کنید، مسلماً یکی از مهمترین و پیچیده ترین عامل های فرآیند رژیم غذایی را که عبارت از«تنظیم سطوح هورمونی» می باشد را نادیده می گیرید.

۱۹ توصیه تغذیه ای

19 توصیه تغذیه ای

تمرینات بدنسازی زمانی بهترین نتایج را بدنبال دارند که ۴ یا ۵ جلسه در هفته اجرا شوند. ولی تغذیه در بدنسازی زمانی بیشترین تأثیر را دارد که هفت روز هفته رعایت شود، هفته ای پس از دیگری. در حالی که باید روز به روز تنظیماتی را براساس نیازتان انجام دهید، باید به هرحال به رژیم خود پایبند باشید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .