ترک خوردن پوست را چگونه درمان کنیم؟

ترک خوردن پوست را چگونه درمان کنیم؟

بسیاری از ورزشکارانی که برای حجیم‌ تر کردن عضلات و یا برای افزودن بر قدرت بدنی تمرین می‌ کنند ترک خوردن و پاره شدن پوست  را به عنوان نشانه‌ ای از پیشرفت تلقی کرده و از آن استقبال می‌ کنند به عقیده این افراد بروز این عارضه در بدن  حتی مایه فخر و غرور یک ورزشکار نیز می‌ تواند باشد اگر شما نیز همچون من با این عقیده مخالف هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .