لاری اسکات و جیم کوئین

لاری اسکات و جیم کوئین

لاری اسکات از مردان برتر تاریخ در پرورش بازوهای بزرگ بود که حتی ساله از بعد از قهرمانی اش نیز همچنان مراجعانی دارد که از او درخواست راهنمایی برای ساختن بازوهایی بزرگ دارند. در این مقاله لاری پرده از راز بزرگی جهت تولید بازوهای عظیم برمی دارد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .