برنامه تمرینی برای بدنسازان چاق

برنامه تمرینی برای بدنسازان چاق

اکنون و پس از گذشت تعطیلات نوروزی زمان مناسبی برای ورزش و رها شدن از چربی های اضافی است. برنامه ای که پیش رو دارید برنامه ای ۱۲ هفته ای بوده و شرح کاملی از نحوه تمرین، تغذیه و نوع مصرف مکمل های ورزشی ویژه اشخاص اندومورف ( بدنسازان چاق ) می باشد که شامل ۶ مورد دنباله دار و هدفمند می باشد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .