بدنسازان اکتومورف

بدنسازان اکتومورف

هیچ بدنسازی بدون داشتن سرشانه های پهن و ضخیم نمی تواند به بدن تحسین برانگیزی دست یابد، به خصوص افرادی که دارای استخوان بندی چندان پهنی در شانه های خود نیستند. باید تمرکز دو چندانی را روی این بخش قرار دهند، چرا که تنها عضلانی حجیم و ضخیم در این بخش می تواند این مشکل اسکلتی را تا حد زیادی جبران کند. اتفاقاً افراد اکتومورف از دسته افرادی هستند که به دلیل خصوصیات ژنتیک اغلب از پهنای مناسب در شانه ها محرومند، بنابراین لازم است به دقت مطالب و نکاتی را که برایتان ذکر کرده ایم به ذهن بسپارید تا به عضلات دلتوئید گرد و کاملی دست یابید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .