ال کارنتین مکملی سودمند

ال کارنتین مکملی سودمند

کارنتین یا ال کارنتین ترکیبی است که دارای اهمیت ضروری برای بدن است تا به تولید انرژی بپردازد. این ماده همچنین یک چربی سوز شناخته شده است که به طور مستقیم بر روی بخشی از سلول هایی کار می کند که وظیفه شان سوزاندن چربی در بدن است. این مکمل به لحاظ استفاده ایمن در نظر گرفته شده است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .