میزان فرهنگ افراد در باشگاه شما

میزان فرهنگ افراد در باشگاه شما

فرهنگ باشگاه به چه معناست؟ فرهنگ باشگاه مانند شخصیت باشگاه شماست. در واقع فرهنگ، تجربه ای است که اعضای باشگاه، مشتریان بالقوه و کارکنان آن زمانی که با شرکت یا کمپانی شما در تعامل می شوند تجربه می کنند. به بیان تخصصی تر، ارزش های اصلی، باورها و رفتارهایی است که فرهنگ باشگاه شما را […]

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .