تمرین با قهرمان کلاسیک (آرنولد)

تمرین با قهرمان کلاسیک (آرنولد)

خیلی از علاقمندان به رشته پرطرفدار بدنسازی همواره دوست داشتند بدانند من در حرکت پرس سینه چه وزنه هایی را جابجا می کردم. خیلی چیزها را نمی توان تغییر داد مثل عادتی که افراد در باشگاه برای شروع تمرین با حرکت پرس سینه دارند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .