تقریباً بلافاصله بعد از به پایان بردن یک جلسه تمرینی، فیبرهای عضلانی به کار دیگری مشغول می شوند. این عمل سنتز پروتئین نامیده می شود، گر چه ممکن است آن را تحت عنوان فرآیندی که بعد از به پایان رسیدن یک جلسه تمرینی منجر به خلق فیبرهای عضلانی بزرگتر می شود یا به عبارت ساده تر، در نهایت طی این فرآیند اسیدهای آمینه تبدیل به پروتئین می شوند و هر چه پروتئین بیشتری در عضلات ساخته شود، آن ها بزرگتر می شوند. اما این فرآیند نیاز به اجزاء معینی نظیر اسیدهای آمینه و کربوهیدرات های اضافه در کنار سایر موارد دارد. پس به جهت تأمین این اجزاء مهم که مورد نیاز فرآیند رشد هستند به معرفی ۸ مکمل برتر بدنسازی می پردازیم که حاوی مواد مورد نظر هستند و در صدر لیست مکمل های پر فروش قرار دارند.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .